Mua thêm ghế cho nhạc cụ

Đóng gói nhạc cụ thật cẩn thận

Mua thêm ghế cho nhạc cụ

Đóng gói nhạc cụ thật cẩn thận
Mang Guitar và các loại nhạc cụ khác lên máy bay