Hành lý xách tay không vượt quá 30kg

Hành lý xách tay không vượt quá 30kg

Hành lý xách tay không vượt quá 30kg

Khối lượng hành lý vượt quá 32kg bạn sẽ bị mất phí