Copa-Airlines

Thống kê các sân bay và các hãng hàng không đúng giờ nhất 2018

Copa Airlines hãng hàng không đúng giờ nhất thế giới

Thống kê các sân bay và các hãng hàng không đúng giờ nhất 2018
Sân bay Tokyo Haneda của Nhật Bản sân bay đúng giờ nhất