ve_may_bay_vietjet__6

Thời gian làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa và quốc tế hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar
Thời gian làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa và quốc tế hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar
Thời gian làm thủ tục của Jetstar sẽ áp dụng theo từng chuyến bay