may-bay-Bamboo-Airways

Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức được cấp phép

Bên trong máy bay của Bamboo Airways

Sự ra đời của Bamboo Airway trong năm 2018