Bamboo-Airways

Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức được cấp phép

Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức được cấp phép

Sự ra đời của Bamboo Airway trong năm 2018