Tháng 7 đến Hàn Quốc tham gia những lễ hội đặc sắc Lễ hội bùn Boryeong diễn ra từ 13-22/7

Lễ hội bùn Boryeong diễn ra từ 13-22/7

Lễ hội hoa Sen Buyeo Seodong

Lễ hội bùn Boryeong diễn ra từ 13-22/7

Lễ hội nước Jangheung