Tha hồ bay Malaysia, giá chỉ từ 43 USD cùng Air Asia