Tags đổi vé máy bay đi Đài Bắc

Tag: đổi vé máy bay đi Đài Bắc

KM Bay cùng Hoa sen: Chỉ từ 50 USD bay quốc tế giá rẻ từ Việt nam

Chào tháng 6, Vietnam Airlines triển khai “KM Bay cùng Hoa sen: Chỉ từ 50 USD bay quốc tế giá rẻ từ Việt nam dành cho tất cả các khách hàng thân thiết của hãng.

Theo đó chỉ từ 50 USD, bạn sẽ có cơ hội chu du rất nhiều vùng đất tuyệt vời của thế giới như Bangkok, Jakarta, Moscow, Singapore, London, Paris, Seoul, Tokyo, Fukuoda, Bắc Kinh, Thượng hải, Quảng Châu, Hongkong, Cao hùng, Đài bắc….

Với KM này bạn sẽ du lịch dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Nhanh tay đặt vé từ 5/6/2017 đến 09/06/2017 để sở hữu những tấm vé khứ hồi siêu rẻ cho các hành trình bay quốc tế từ Viêt nam.

Tham khảo bảng kê chi tiết KM của Vietnam Airlines

Điểm đi Điểm đến Giá vé khứ hồi Thời gian đi Thời gian về Loại vé
Hà Nội Bangkok 133 USD 16/08/17-30/08/18
05/09/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/17-30/08/17
05/09/17-23/09/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 133 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Kuala Lumpur 144 USD 01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/07/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 99 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Singapore 190 USD 31/07/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/07/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 145 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Yangon 184 USD 25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 201 USD 10/06/17 – 31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
10/06/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Siem Reap 248 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 293 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Bắc Kinh 367 USD 10/06/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
10/06/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Quảng Châu 252 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 252 USD Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Quảng Châu 237 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Thành Đô 222 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Thượng Hải 200 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 200 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Hồng Công 164 USD     Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 139 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Cao Hùng 309 USD 10/06/17-24/06/17
16/08/17-31/08/17
03/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
10/06/17-14/06/17
01/08/17-02/09/17
05/09/17-05/10/17
09/10/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Đài Bắc 309 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 279 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 284 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Tokyo/Osaka 451 USD 10/06/17-10/08/17
24/08/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
05/01/18-09/02/18
01/04/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
10/06/17-07/08/17
19/08/17-17/09/17
24/09/17-13/10/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-09/02/18
26/02/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội Nagoya/Fukuoka 451 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo/Osaka 451 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya/Fukuoka 451 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 313 USD 10/06/17-20/07/17
16/08/17-27/08/17
01/09/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-30/06/18
10/06/17-20/07/17
16/08/17-30/08/17
05/09/17-28/09/17
04/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng Seoul 313 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Seoul 413USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Pusan 413 USD Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Pusan 513 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Moscow 582 USD 16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Siêu tiết kiệm
Hà Nội London 877 USD 10/06/17 -27/07/17
11/09/17-02/11/17
04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
10/06/17 -30/06/17
13/08/17-19/10/17
20/11/17-14/12/17
27/12/17-31/12/17
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh London 877 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Paris 826 USD 10/06/17-28/07/17
11/09/17-23/02/18
09/04/18-30/06/18
10/06/17-23/06/17
21/08/17-20/10/17
12/11/17-14/12/17
25/12/17-16/02/18
19/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Paris 826 USD Siêu tiết kiệm
Hà Nội Frankfurt 859 USD 10/06/17-28/07/17
11/09/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
10/06/17-23/06/17
14/08/17-20/10/17
12/11/17-14/12/17
25/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 859 USD Siêu tiết kiệm
Singapore Hà Nội 73 USD 16/08/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-28/03/18
26/04/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 50 USD     Siêu tiết kiệm
Melbourne/Sydney Hà Nội 669USD 25/06/17-07/07/17
20/09/17-30/09/17
01/12/17/07/12/17
17/12/17-05/01/18
01/04/18-15/04/18
25/06/18-30/06/18
09/07/17-24/07/17
10/10/17-15/10/17
01/01/18-28/02/18
10/04/18-30/04/18
Siêu tiết kiệm
Melbourne/Sydney Tp.Hồ Chí Minh 669USD Siêu tiết kiệm
Bangkok Hà Nội 48 USD 16/08/17-30/08/17
05/09/17-23/09/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/17-30/08/18
05/09/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 44 USD Siêu tiết kiệm
Bangkok Đà Nẵng 44 USD Siêu tiết kiệm
Kuala Lumpur Hà Nội 78 USD 16/08/17-24/08/17
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
01/08/17-27/08/17
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-28/03/18
26/04/18-09/06/18
Siêu tiết kiệm
Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 46 USD Siêu tiết kiệm
Siem Reap Hà Nội 218USD 10/06/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
10/06/17 – 31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 143USD Siêu tiết kiệm
Phnom Penh Hà Nội 230 USD Siêu tiết kiệm
Luang Prabang Hà Nội 95 USD 10/06/17-31/07/17
20/08/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
10/06/17 – 31/07/17
20/08/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 245 USD Siêu tiết kiệm
Vientiane Hà Nội 100 USD Siêu tiết kiệm
Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 120 USD Siêu tiết kiệm
Bắc Kinh Hà Nội 307 USD 10/06/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
10/06/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Quảng Châu Hà Nội 217 USD Siêu tiết kiệm
Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 226 USD Siêu tiết kiệm
Thành Đô Hà Nội 163 USD Siêu tiết kiệm
Thượng Hải Hà Nội 333 USD Siêu tiết kiệm
Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 233 USD Siêu tiết kiệm
Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 889 USD 10/06/17-14/06/17
01/08/17-02/09/17
05/09/17-05/10/17
09/10/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
10/06/17-24/06/17
16/08/17-31/08/17
03/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 889 USD Siêu tiết kiệm
Đài Bắc Hà Nội 1203 USD Siêu tiết kiệm
Hồng Công Hà Nội 155 USD 10/06/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
10/06/17-31/07/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Hồng Công Tp.Hồ Chí Minh 137 USD Siêu tiết kiệm
Incheon Hà Nội 238 USD 10/06/17-30/06/17
17/08/17-30/08/17
05/09/17-28/09/17
07/10/17-31/10/17
10/06/17-30/06/17
17/08/17-27/08/17
01/09/17-28/09/17
10/10/17-31/10/17
Siêu tiết kiệm
Incheon Tp.Hồ Chí Minh 238 USD Siêu tiết kiệm
Pusan Hà Nội 292 USD Siêu tiết kiệm
Pusan Tp.Hồ Chí Minh 341 USD Siêu tiết kiệm
Incheon Hà Nội 309 USD 01/07/17-21/07/17
13/08/17-16/08/17
29/09/2017
01/11/17-19/12/17
01/07/17-20/07/17
29/09/17
01/11/17-19/12/17
Siêu tiết kiệm
Incheon Tp.Hồ Chí Minh 309 USD Siêu tiết kiệm
Pusan Hà Nội 373 USD Siêu tiết kiệm
Pusan Tp.Hồ Chí Minh 421 USD Siêu tiết kiệm
Tokyo Hà Nội 354 USD 10/06/17-07/08/17
19/08/17-17/09/17
24/09/17-13/10/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-09/02/18
26/02/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
10/06/17-10/08/17
24/08/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
05/01/18-09/02/18
01/04/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
Siêu tiết kiệm
Tokyo Tp.Hồ Chí Minh 354 USD Siêu tiết kiệm
Osaka Hà Nội 354 USD Siêu tiết kiệm
Osaka Tp.Hồ Chí Minh 354 USD Siêu tiết kiệm
Fukuoka Hà Nội 354 USD Siêu tiết kiệm
Fukuoka Tp.Hồ Chí Minh 354 USD Siêu tiết kiệm
Nagoya Hà Nội 354 USD Siêu tiết kiệm
Nagoya Tp.Hồ Chí Minh 354 USD Siêu tiết kiệm
Tokyo Đà Nẵng 350 USD Siêu tiết kiệm
Frankfurt Hà Nội 655 USD 10/06/17-23/06/17
14/08/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
27/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
10/06/17-28/07/17
11/09/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
Tiết kiệm đặc biệt
Frankfurt Tp.Hồ Chí Minh 655 USD Tiết kiệm đặc biệt
Moscow Hà Nội 9 USD 16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
16/08/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Tiết kiệm đặc biệt
Moscow Tp.Hồ Chí Minh 9 USD     Tiết kiệm đặc biệt
London Hà Nội 659 USD 10/06/17 -30/06/17
13/08/17-19/10/17
20/11/17-14/12/17
27/12/17-31/12/17
09/01/18/31/01/18
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
10/06/17 -27/07/17
11/09/17-02/11/17
04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
Tiết kiệm đặc biệt
London Tp.Hồ Chí Minh 628 USD Tiết kiệm đặc biệt
Paris Hà Nội 621 USD 10/06/17 -23/06/17
21/08/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
27/12/17-16/02/18
10/06/17 -28/07/17
11/09/17-23/02/18
Tiết kiệm đặc biệt
Paris Tp.HCM 621 USD  

Lưu ý:

  • Thời gian đặt vé: Từ 05/06 – 09/06/2017
  • Thời gian khởi hành: Từ 10/06/2017 – 30/06/2018 (tùy vào từng chặng bay)
  • Giá vé KM khứ hồi đã bao gồm thuế phí (trừ hành trình khởi hành từ Đông Nam Á)
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng. Mọi thắc mắc về giá vé, hoàn, đổi hành trình bay quý khách vui lòng liên hệ Phòng vé Vietnam Airlines chính thức Hà Nội: (04) 37474848; (04) 3831 0888 – Hồ Chí Minh: (08) 39205666 chính thức chính thức để được giải đáp.

Du lịch Thượng hải với các điểm đến nổi bật

Là một trong những thành phố có tầm ảnh hưởng nhất Trung quốc, Thượng Hải không chỉ là trung tâm kinh tế hàng đầu của đất nước mà còn là khu du lịch hút khách của Trung hoa. Ghé thăm đô thị phồn hoa này, du khách đừng bỏ lỡ những điểm du lịch nổi bật của thành phố dưới đây

Bến Thượng Hải

Nếu bạn cũng là một fan của bộ phim Tân Bến Thượng Hải thì chắc chắn sẽ không còn lạ lẫm với địa danh này. Địa điểm không chỉ nổi tiếng trên phim mà còn cả ngoài đời thực này sẽ mang bạn về Thượng Hải của những năm 60-70 qua các kiến trúc cổ kính, mang dấu ấn quá khứ của một bến cảng sầm uất, náo nhiệt.
Ngoài ra bạn cũng đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm bến Thượng hải trên sông để cảm nhận hết vẻ đẹp rực rỡ của nó.

Tháp Minh Châu Phương Đông

Đây là tòa tháp cao nhất Châu Á và cao thứ 3 thế giới, được ví như viên minh châu tỏa sáng trên bầu trời thành phố, do đó nó cũng chính là điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất Thượng hải.
Không chỉ sừng sững giữa không trung, bên trong tòa tháp cũng được tích hợp nhiều công trình, dịch vụ như phòng triển lãm, nhà hàng, khu mua sắm, khách sạn cực kì tiện lợi.

Miếu Thành Hoàng

Miếu Thành Hoàng thực chất là khu mua sắm mở cửa cả ngày lẫn đêm chứ không hề có ngôi miếu nào ở đây cả, chỉ có những ngôi nhà gỗ màu nâu đen, tường trắng, mái nhà cong cong được chạm trổ rất đẹp mắt và công phu. Khu vực này có từ thời nhà Minh, Thanh với hơn 400 năm lịch sử. Đến nay các công trình ở đây vẫn giữ nguyên được nét đẹp cổ kính, đặc biệt vào buổi tối, khu vực được trang trí lộng lẫy với ánh đèn điện nên cực lung linh, làm du khách bị mê mệt.

Miếu Thành Hoàng

Không chỉ là một khu di tích cổ, Miếu thành hoàng còn là khu chợ buôn bán sầm uất của thành phố, nơi có các cửa hàng đủ chủng loại, mẫu mã như quần áo, giày dép, khăn lụa, phụ kiện…. Ngoài ra, bên cạnh việc mua sắm, du khách cũng có thể đến đây thưởng thức nhiều món ăn đường phố của Thượng hải tuyệt vời như ô mai, hạt dẻ, tàu hủ thúi, những xâu thịt dê nướng, cánh gà chiên, mực nướng, bạch tuộc nướng và các loại hoa quả bọc đường, hoa quả bóc sẵn đựng trong hộp cùng vô số món ăn khác nữa.

Dự Viên

Nằm cách Miếu thành hoàng không xa là Dự viên – một kiến trúc lâm viên cổ điển và nổi tiếng bậc nhất Trung hoa. Với diện tích hơn 2ha,  khu vườn có đủ các đền đài, miếu mạo, lầu các, vườn hoa, hồ sen, ao cá, những chiếc cầu cong cong đẹp mắt.. khiến tổng thể lâm viên cực kì cuốn hút và thanh bình. Chỉ cần dạo quanh địa điểm này một lúc là du khách sẽ có cảm giác sống trong thời kì của các triều đại Trung hoa vậy. Do đó đây cũng được coi là điểm tham quan cực kì nổi tiếng ở Thượng Hải mà du khách nhất định sẽ thích mê.

Đặt mua vé máy bay KM đi Thượng Hải để tiếp tục khám phá nhiều hơn “ Paris Phương Đông” trên những chuyến bay giá rẻ của Vietnam Airlines để có cái nhìn trọn vẹn hơn về thành phố.

Vé máy bay đi Taipei Đài Bắc giá rẻ

Vé máy bay giá rẻ của Aivivu đi Đài Bắc. Tìm hiểu cách đặt vé và book vé máy bay đi Đài Bắc giá rẻ nhất bằng cách liên hệ hotlines tổng đài hoặc đến trực tiếp văn phòng Aivivu gần nhất.

Đài Bắc (Taipei) là thành phố thủ đô, đồng thời là trung tâm kinh tế – chính trị và văn hóa lớn nhất của Đài Loan. Không những vậy, đây còn là điểm đến du lịch nổi bật ở châu Á, với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, nhiều công trình kiến trúc ấn tượng, nét pha trộn hài hòa giữa văn hóa cổ Trung Hoa, Nhật Bản, tín ngưỡng Khổng Tử và các màu sắc phương Tây du nhập.

Đặt vé máy bay đi Taipei Đài Bắc của Aivivu để có mức giá ưu đãi tốt nhất, du lịch tiết kiệm chẳng lo tốn kém.

Khám phá bản đồ đường bay từ Việt Nam đi Đài Bắc – Đài Loan

Bản đồ đường bay chặng Hồ Chí Minh - Đài Loan
Bản đồ đường bay chặng Hồ Chí Minh – Đài Bắc

Tham khảo bảng giá vé đi Đài Bắc của một số hãng hàng không

Điểm đi Điểm đến Hãng hàng không Giá tham khảo (chỉ từ)
Hà Nội Đài Bắc Vietjet Air 136 USD
Vietnam Airlines 359 USD
Eva Air 464 USD
China Airlines 480 USD
Hồ Chí Minh Đài Bắc Vietjet Air 111 USD
Vietnam Airlines 354 USD
Eva Air 554 USD
China Airlines 299 USD
Tiger Air 129 USD

 

Lưu ý:

  • Giá vé 1 chiều chưa bao gồm các khoản phí cần thiết.
  • Các điều khoản và điều kiện hãng bay được áp dụng.
  • Giá vé chỉ có tính tham khảo tại thời điểm, vui lòng liên hệ phòng vé AiVivu để được cập nhật thông tin chính xác.

Xem video giới thiệu du lịch Đài Bắc 

Thời gian lý tưởng book vé máy bay đi Đài Loan đến Đài Bắc

Đài Bắc nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới, có thời tiết quanh năm dễ chịu, thuận tiện cho du khách đến tham quan vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất cho một chuyến du lịch khám phá Đài Bắc là từ tháng 5 đến hết tháng 9. Lúc này, Đài Bắc đương độ vào hè nhưng tiết trời không quá nóng, ngược lại khá mát mẻ và ấm áp, nắng vàng đẹp khiến cho cảnh quan như bừng sáng. Bên cạnh đó, hai mùa xuân, thu với cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ, ấn tượng cũng là thời điểm thuận lợi để đến thành phố này.

Mùa đông ở Đài Bắc tương đối lạnh nhưng thời gian lạnh không kéo dài. Những ai mê ẩm thực Trung Hoa cay nồng tại các khu chợ đêm thì nên đến Đài Bắc vào mùa này sẽ thú vị hơn cả.

Một số điểm đến không nên bỏ lỡ khi đến Đài Bắc

Làng cổ Cửu Phần

Làng cổ Cửu Phần
Làng cổ Cửu Phần

Làng cổ Cửu Phần là một thị trấn nhỏ nằm ở phía Bắc Đài Loan, là điểm đến ấn tượng không thể bỏ lỡ nhất khi đặt chân đến thành phố Đài Bắc. Vốn dĩ cái tên Cửu Phần bắt nguồn từ chín gia tộc thường trú ở đây, nhưng ngày nay, ngôi làng này đã trở nên sầm uất, náo nhiệt hơn nhiều. Mặc dù vậy, những nét văn hóa, kiến trúc xưa cũ vẫn còn được gìn giữ và phát huy, thu hút khách du lịch từ khắp nơi đến khám phá, tìm hiểu.

Cửu Phần cheo leo lưng tựa vách núi, mặt nhìn hướng ra biển, sương mù giăng kín lối hầu như phần lớn thời gian, tạo nên bầu không khí đặc biệt lãng mạn. Không chỉ vậy, những tiệm trà nhỏ, những con phố cổ kính hay nét kiến trúc xưa cũ còn lưu lại ở nơi đây chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai đến đây đều bị mê hoặc.

Chợ đêm Shilin

Đài Loan nói chung và Đài Bắc nói riêng đều nổi tiếng với những khu chợ đêm sôi động. Đây được xem là nét đẹp văn hóa tiêu biểu của xứ Đài. Mặc dù có rất nhiều khu chợ đêm lớn nhỏ hoạt động ở Đài Bắc, nhưng chợ đêm Shilin vẫn luôn là điểm đến được nhiều du khách ưa thích nhất. Tọa lạc tại quận Thạch Lâm, khu chợ đêm này gây ấn tượng với những con hẻm nhỏ chạy quanh như một mê cung, hàng hóa chất đầy, nhiều vô kể và đa dạng đến choáng ngợp. Từ hàng địa phương đến hàng nhập ngoại, từ đồ thời trang, phụ kiện đến đồ điện tử,… tất cả đều có thể tìm thấy ở chợ đêm Shilin với mức giá phải chăng, thậm chí rẻ đến bất ngờ.

Chợ đêm Shilin luôn tấp nập người qua lại
Chợ đêm Shilin luôn tấp nập người qua lại

Bên cạnh đó, khu chợ này còn mang đến cho bạn trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương rất hấp dẫn. Các món ăn nổi tiếng như: cánh gà chiên, tôm tempura, trà sữa chân trâu, đậu phụ thối,… được bày bán khắp chợ khiến ai đi qua đều không thể cầm lòng. Đặc biệt, hương vị độc đáo cùng thái độ phục vụ thân thiện sẽ đem lại cho bạn nhiều cảm xúc tuyệt vời.

Bảo tàng nước uống

Bảo tàng nước uống là một phần của công viên nước Đài Bắc, được công nhận là di tích lịch sử – cấp độ ba. Nơi đây thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu bởi sự độc đáo cũng như những lĩnh vực tham quan mới mẻ gồm: Cơ sở xử lý nước, Khu trưng bày các thiết bị ngoài trời, Khu vực vỉa hè Hillside, Sân chơi,…

Ẩm thực Đài Bắc

Đài Bắc có nền ẩm thực tương đối tương đồng với nghệ thuật ẩm thực Trung Hoa. Tuy nhiên, phải kể đến một số món ăn uống đặc trưng của người dân nơi đây bao gồm rượu Gaoliang, bánh dứa, kẹo đậu phộng, Vịt Thưởng Nghi Lan, trà và trầu cau – món không chỉ được ưa chuộng bởi người già mà còn mê hoặc cả lớp thanh niên trẻ Đài Bắc.

Còn chần chờ gì nữa mà không lên đường đến khám phá Đài Bắc ngay từ lúc này. Với giá vé rẻ của Aivivu, hành trình du lịch của bạn chắc chắn sẽ thú vị và tiết kiệm hơn nhiều. Liên hệ các phòng vé Aivivu để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.


error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!