Air Asia

Năm 2018, Air Asia mở bán vé 1 chiều chỉ từ 33 USD

Năm 2018, Air Asia mở bán vé 1 chiều chỉ từ 33 USD

Air Asia mở bán vé 1 chiều chỉ từ 132 USD đến Malé và Úc