Santorini 4

Gam màu chủ yếu là xanh da trời và trắng