Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) Sân bay tiếp tục được mở rộng để phục vụ nhu cầu vận chuyển của hành khách

Sân bay tiếp tục được mở rộng để phục vụ nhu cầu vận chuyển của hành khách

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Sân bay tiếp tục được mở rộng để phục vụ nhu cầu vận chuyển của hành khách

Sân bay có 2 đường băng song song nhau