Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Sân bay có 2 đường băng song song nhau