lao

Món Lạp - Lào

Sự yên bình ở Lào

Món Lạp - Lào
Hoàng hôn trên sông Mekong