ls-min

Luôn hỏi trước khi ngả ghế

Dành thời gian quan sát và để ý

Luôn hỏi trước khi ngả ghế
Luôn ứng xử lịch sự với tiếp viên