l-min

Luôn hỏi trước khi ngả ghế

Hỏi trước khi ngả ghế

Dành thời gian quan sát và để ý mọi việc xung quanh