Quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb

Du lịch hiện nay là một hoạt động yêu thích của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên khi Đặt vé máy bay giá rẻ trong hành trình du lịch của mình. Bạn không thể đảm bảo tránh được những rủi ro. Aivivu sẽ giúp bạn tìm hiểu quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb.

📌Quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb

Độ tuổi được bảo hiểm

Người được bảo hiểm theo hợp đồng có độ tuổi từ 6 tuần tuổi đến tối đa 85 tuổi. Trẻ em dưới 7 tuổi. Phải đi cùng 1 người lớn cùng được bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm. Không quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả khi người được bảo hiểm đạt 86 tuổi.

Quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb
Quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb

Độ tuổi của các con được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm gia đình là từ 6 tuần tuổi đến 18 tuổi. Hoặc có thể lên đến 23 tuổi nếu đang là sinh viên chính quy tại trường Đại học hoặc cao đẳng được công nhận.

Điều khoản thêm hoặc bớt người được bảo hiểm

Đối với hợp đồng quản trị theo nguyên tắc “ danh sách cụ thể”.

Phải có thông báo bằng văn bản gửi đến cho công ty ngay khi có thể. Trong mọi trường hợp phải phải trong vòng 30 ngày. Kể từ ngày khi bổ sung thêm bất cứ người nào trong vào danh sách nhóm. Hoặc loại người được bảo hiểm quy định trong giấy chứng nhận.

Phải có thông báo bằng văn bản gửi đến cho công ty ngay khi có thể. Và trong mọi trường hợp phải trong vòng 30 ngày.

Nhân viên mới của bên vảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Sẽ được tự động bảo hiểm kể từ ngày người đó trở thành nhân viên của bên mua bảo hiểm. Với điều kiện người nhân viên đó thuộc nhóm nghề nghiệp tương tự về bản chất với nhóm người được bảo hiểm hiện tại.

Phí bảo hiểm được tính trên kê khai của bên mua bảo hiểm. Và bắt đầu thời hạn bảo hiểm và căn cứ vào dữ liệu du lịch của nhân viên bên mua bảo hiểm trong thời gian đó.

Hiệu lực của bảo hiểm

Bảo hiểm sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ngày và thời điểm khởi hành của chuyến đi. Từ khu vực xuất cảnh của Việt Nam. Thời hạn bảo hiểm sẽ diễn ra vào thời điểm kết thúc chuyến đi hoặc vào nửa đêm của ngày hết hạn bảo hiểm.

Riêng đối với “bảo hiểm hủy chuyến đi”. Bảo hiểm sẽ có thời hạn bắt đầu vào thời điểm xảy ra và sau giữa ngày cấp hợp đồng bảo hiểm. Hoặc 60 ngày trước khi khởi hành dự kiến và chấm dứt vào ngày khởi hành dự kiến.

Quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb chuyến đi một chiều

Hợp đồng bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho các chuyến đi một chiều. Với điều kiện người được bảo hiểm được xác nhận trực tiếp quay lại nước thường trú. Việc quá cảnh tại các nước khác được phép. Với điều kiện người được bảo hiểm ở tại khu vực quá cảnh của những phi trường tại các nước này.

Bảo hiểm sẽ được bắt đầu vào ngày và giờ khởi hành của chuyến đi tại khu vực xuất cảnh của Việt Nam và chấm dứt vào thời điểm xảy ra trước và giữa:

Ngày hết hạn của thời hạn bảo hiểm ( tại thời điểm nửa đêm). Hoặc khi người được bảo hiểm về đến khu vực nhập cảnh của quốc gia mà người đó thường trú.

Tự động gia hạn thời hạn bảo hiểm

Trường hợp chuyến đi  trở về của người mua bảo hiểm vị chậm trễ. Do các tình huống không dự báo trước. Tình huống ngoài tầm kiểm soát của người được bảo hiểm. Công ty sẽ gia hạn miễn phí thời hạn bảo hiểm cần thiết cho đến khi người được bảo hiểm kết thúc chuyến đi ( không quá 10 ngày).

Tuy nhiên tổng số ngày được bảo hiểm. Không vượt quá số ngày quy định tối đa cho chuyến đi nêu tại hợp đồng bảo hiểm.

Điều kiện Tiên quyết và căn cứ

Công ty chỉ có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm. Hoặc bất kỳ bên nào theo hợp đồng bảo hiểm. Khi người bảo hiểm đã tuân thủ hợp đồng bảo hiểm và các điều kiện của hợp đồng.

Tuân thủ các điều kiện của hợp đồng bảo hiểm

Việc bên mua bảo hiểm/ hoặc người được bảo hiểm người yêu cầu bồi thường. Tuân thủ và hoàn thành các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm này. Người được bảo hiểm không được đưa ra bất kỳ lời đề nghị hay cam kết thanh toán. Hoặc thừa nhận trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào. Hoặc tham gia vào bất cứ vụ kiện tụng nào khi không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

Nghĩa vụ khai báo

Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm phải khai báo cho công ty mọi dữ kiện hoặc vấn đề mà mình biết, hoặc phải biết liên quan đến quyết định chấp nhận cung cấp bảo hiểm của công ty nếu cung cấp theo điều kiện nào.

Quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb khám sức khỏe

Công ty có quyền yêu cầu kiểm tra sức khỏe của người đợpc bảo hiểm. Bao gồm việc khám nghiệm tử thi, nếu thấy cần thiết trong quá trình xét duyệt yêu cầu bồi thường.

Thẻ bảo hiểm Chubb

Người được bảo hiểm yêu cầu mang thẻ bảo hiểm Chubb m Chubb của mình tại mọi thời điểm.

Số tiền bảo hiểm của các quyền lợi

Tất cả các số tiền bảo hiểm áp dụng cho từng chuyến đi.

Quyền được thu hồi

Trong trường hợp công ty hoặc công ty được ủy quyền. Hoặc đại diện ủy quyền của công ty được ủy quyền thực hiện việc ủy quyền theo thanh toán hoặc thanh toán yêu cầu bồi thường chi phí y tế không phụ thuộc trách nhiệm phát sinh tròng trường hợp này.

Công ty hoặc công ty được ủy quyền được quyền hoàn trả lại từ người được bả hiểm toàn bộ khoản tiền mà công ty hoặc công ty được ủy quyền. Hoặc địa diện theo ủy quyền của Công ty được uỷ quyền chịu trách nhiệm thanh toán với tổ chức y tế mà Người được bảo hiểm đã chữa trị. Bảo Hiểm Trùng

Trong trường hợp Người được bảo hiểm có hơn một Hợp đồng bảo hiểm du lịch với Công ty cho cùng một chuyến đi, Công ty sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm theo Hợp đồng có số tiền bảo hiểm cao nhất

✍Bảo Hiểm Trùng

Trong trường hợp Người được bảo hiểm có hơn một Hợp đồng bảo hiểm du lịch với Công ty cho cùng một chuyến đi. Công ty sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm theo Hợp đồng có số tiền bảo hiểm cao nhất.

Phí Bảo Hiểm

Tỷ lệ phí và việc thanh toán phí bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này.

Tiền Tệ

Mọi khoản thanh toán, mặc dù được thể hiện bằng đô la Mỹ. Theo Hợp đồng này sẽ thực hiện bằng tiền Việt Nam. Tỷ giá giữa Đồng đô la và Đồng Việt Nam do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố vào thời điểm thanh toán sẽ được áp dụng.

Trường Hợp Bất Khả Kháng

Công ty, Công ty được ủy quyền và nhà cung cấp của Công ty hoặc Công ty được ủy quyền. Không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện cung cấp dịch vụ. Hoặc dịch vụ bị cung cấp chậm trễ do đình công hay những tình trạng ngoài sự kiểm soát của Công ty.

Công ty được ủy quyền hoặc các nhà cung cấp, bao gồm. Không giới hạn ở điều kiện không cho phép bay hoặc cơ quan thực thi luật pháp không cho phép Công ty. Công ty được ủy quyền và các nhà cung cấp này cung cấp các dịch vụ nói trên.

Quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb thế Quyền

Trong trường hợp có bất kỳ thanh toán nào theo các phạm vi bảo hiểm thuộc Hợp đồng bảo hiểm này. Ngoại trừ Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân. Công ty được thế quyền đối với mọi quyền được bồi thường. Đóng góp hoặc hoàn trả của Người được bảo hiểm đối với bất kỳ bên thứ ba hoặc tổ chức nào.

Hủy Hợp Đồng Do Vi Phạm Nghĩa Vụ Khai Báo

Bất cứ khi nào Bên mua bảo hiểm hoặc bất cứ Người được bảo hiểm nào gian lận, cố ý hay vô tình:

Vi phạm nghĩa vụ khai báo quy định tại điều 8, Phần II

Khai báo hoặc kê khai sai hoặc gây nhầm lẫn cho Công ty

Thực hiện yêu cầu bồi thường sai hay gian lận theo Hợp đồng bảo hiểm, hoặc cung cấp, hoặc cho phép cung cấp một thông báo yêu cầu bồi thường như vậy

Công ty sẽ có quyền, bằng cách thông báo bằng văn bản ngay lập tức cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đó, để hủy Hợp đồng bảo hiểm, hoặc một phần của Hợp đồng bảo hiểm liên quan đến Người được bảo hiểm đó mà không làm phát sinh trách nhiệm nào từ phía Công ty.

Quy tắc bảo hiểm du lịch Chubb chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Công ty có thể chấm dứt phạm vi bảo hiểm đối với bất kỳ Người được bảo hiểm nào theo Hợp đồng bảo hiểm này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước 15 ngày.

Trong trường hợp xảy ra một hoặc nhiều sự kiện: không thanh toán phí bảo hiểm. Phạm tội phát sinh từ những hành vi làm gia tăng mức độ nguy hiểm. Hoặc những hành vi cố ý hoặc bất cẩn hoặc sơ suất của Bên mua bảo hiểm. Người được bảo hiểm, hoặc người môi giới bảo hiểm.

Người Được Nhận Tiền Bồi Thường

Áp dụng cho các hợp đồng có Bên mua bảo hiểm là cá nhân/gia đình. Khoản bồi thường cho trường hợp tử vong sẽ được thanh toán cho người thụ hưởng. Do Bên mua bảo hiểm chỉ định bằng văn bản trước thời điểm Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hoặc hết hạn.

Nếu không có sự chỉ định này, quyền lợi này sẽ được thanh toán cho người thừa kế của Người được bảo hiểm đó.

Các loại bồi thường khác sẽ được thanh toán cho Người được bảo hiểm. Ngoại trừ các khoản thanh toán Bảo hiểm Chi phí Y tế. Bảo hiểm Di chuyển Y tế Khẩn cấp và Thăm Người bệnh. Bảo hiểm Hồi hương Di hài hoặc Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cá Nhân mà Công ty. Hay Công ty hỗ trợ được ủy quyền đã trực tiếp thu xếp. Sẽ được thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ như quy định trong mỗi loại quyền lợi bảo hiểm.

Áp dụng cho các hợp đồng có Bên mua bảo hiểm là đơn vị tổ chức: Mọi loại bồi thường sẽ được thanh toán cho Bên mua bảo hiểm. Hoặc cho Người được bảo hiểm theo yêu cầu bằng văn bản của Bên mua bảo hiểm.

Trừ các khoản thanh toán Bảo hiểm Chi phí Y tế. Bảo hiểm Di chuyển Y tế Khẩn cấp và Thăm Người bệnh. Bảo hiểm Hồi hương Di hài hoặc Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cá Nhân mà Công ty hay Công ty hỗ trợ được ủy quyền. Đã trực tiếp thu xếp sẽ được thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ như qui định trong mỗi loại quyền lợi bảo hiểm.

📝Tính Riêng Biệt Các Điều Khoản Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm

Nếu có quy định nào của Hợp đồng bảo hiểm này bị vô hiệu. Hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ bị vô hiệu hoặc không có hiệu lực thi hành chỉ đối với điều khoản nói trên. Và các điều khoản còn lại của Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Tính Riêng Biệt Các Điều Khoản Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm
Tính Riêng Biệt Các Điều Khoản Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm

Trọng Tài

Các tranh chấp phát sinh từ, có liên quan hoặc liên hệ đến Hợp đồng bảo hiểm. Sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Theo Quy tắc Tố tụng Trọng tài của Trung Tâm.

Luật áp dụng

Hợp đồng bảo hiểm này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Công ty thu thập thông tin cá nhân của Bên mua bảo hiểm và (các) Người được bảo hiểm. Nhằm định giá, cung cấp, quản lý và phát triển sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ. Để phục vụ cho những mục đích này. Công ty có thể tiết lộ những thông tin cá nhân trên cho bên thứ ba thích hợp. Tại hoặc hay ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty cùng tập đoàn Chubb khác. Các bên môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm, các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm khác. Bên mua bảo hiểm và (các) Người được bảo hiểm sau đây đồng ý với việc Công ty sử dụng. Và cung cấp thông tin cá nhân như đã được nêu tại điều này.

Tiêu Đề Và Diễn Giải

Tiêu đề của các điều khoản trong Hợp đồng bảo hiểm. Nhằm thuận tiện cho việc tham chiếu và không làm hạn chế việc diễn giải. Các điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

📌Các Điều Khoản Loại Trừ Chung

Phạm vi bảo hiểm này không bao gồm:

Chiến tranh (dù tuyên bố hoặc không), xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài. Nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, dân biến. Phong trào nhân dân nổi dậy chống Chính quyền, bạo động, đình công.

Các Điều Khoản Loại Trừ Chung
Các Điều Khoản Loại Trừ Chung

Vũ khí hạt nhân, tia phóng xạ hoặc chất phóng xạ từ bất kỳ nguồn nhiên liệu hạt nhân. Hoặc chất thải hạt nhân phát sinh từ quy trình đốt trong về năng lượng hạt nhân. Hay quy trình tự duy trì sự phân hạch/tổng hợp hạt nhân.

Hành vi bất hợp pháp hoặc trái pháp luật của Người được bảo hiểm hoặc việc tịch thu, giữ lại, tiêu hủy của hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

Bất kỳ ngăn cấm hoặc quy định nào của bất kỳ Chính phủ nào.

Việc Người được bảo hiểm vi phạm quy định của Chính phủ hoặc không thực hiện biện pháp phòng ngừa hợp lý để tránh tổn thất hoặc rủi ro theo Hợp đồng này, sau khi có cảnh báo về bất kỳ cuộc đình công dự định, bạo loạn hoặc dân biến thông qua hoặc bởi các phương tiện truyền thông đại chúng.

Người được bảo hiểm không nỗ lực hợp lý để tránh thương tích hoặc đề phòng, hạn chế tổn thất hoặc rủi ro theo Hợp đồng bảo hiểm này.

Tham gia trong bất kỳ cuộc đua (xe, ngựa), các môn thể thao nhà nghề (nghĩa là Người được bảo hiểm có thu nhập hoặc có thể có thu nhập hoặc thù lao từ việc tham gia), và du hành bằng đường hàng không (mà không phải là hành khách đi trên máy bay tư nhân có đăng ký và/hoặc máy bay dân dụng), leo núi có trang bị dụng cụ leo núi (trừ khi có đóng thêm phí bảo hiểm và được Công ty nhấp nhận).

Tổn thất hay điều trị liên quan đến/có nguyên nhân từ việc mang thai, biến chứng thai sản bao gồm các hình thức sinh nở, sẩy thai và phá thai.

Tự tử hoặc có ý định tự tử hoặc cố ý gây thương tích cho bản thân.

Trong khi Người được bảo hiểm tham gia ẩu đả hoặc tham gia kích động ẩu đả.

Người được bảo hiểm hành động dưới tác động của thức uống có cồn, thuốc kích thích, ma túy đến mức mất khả năng kiểm soát ý thức.

Bất kỳ điều kiện y tế tồn tại trước mà vì đó Người được bảo hiểm đã được điều trị y tế, chẩn đoán, khám bệnh hoặc nhận thuốc theo đơn thuốc trong vòng mười hai (12) tháng trước Thời hạn bảo hiểm hoặc điều kiện y tế mà vì đó Bác sĩ đưa ra chỉ định y khoa hoặc điều trị y tế trong vòng mười hai (12) tháng trước Thời hạn bảo hiểm.

AIDS hoặc bất kỳ Thương tích hoặc Bệnh khởi phát có sự hiện diện của kết quả xét nghi xét nghi xét nghiệm HIV huyết thanh dương tính và bệnh có liên quan đến HIV.

Rối loạn tâm thần và thần kinh, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng mất trí.

Người được bảo hiểm tham gia hải quân, lục quân hoặc không quân hoặc đi hành quân hoặc thử nghiệm bất kỳ loại hình vận chuyển nào hoặc được thuê làm lao động phổ thông hoặc tham gia khai thác mỏ hoặc chụp ảnh từ trên không hoặc xử lý/ mang vác chất nổ hoặc du lịch bằng cách đi nhờ xe hoặc du lịch ba lô.

Bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục.

Điều trị hoặc phẫu thuật đối với các dị dạng bẩm sinh và cắt da quy đầu.

Điều trị phát sinh từ tình trạng tuổi già, tâm lý tuổi già hoặc tâm thần, căng thẳng, lo âu và trầm uất.

Chi phí phát sinh cho việc hạn chế sinh đẻ hoặc điều trị vô sinh

Điều trị chứng béo phì, giảm cân hoặc tăng trọng.

Điều trị hay dịch vụ y tế được thực hiện không có sự chỉ dẫn của Bác sỹ; khám sức khỏe hay kiểm tra sức khỏe định kỳ không phải là điều trị hay chẩn đoán bất thường cho Bệnh hay Thương tích được bảo hiểm.

Du hành nước ngoài trái với lời khuyên của Bác sĩ hoặc vì mục đích điều trị y tế hoặc dịch vụ y tế.

Bất cứ tổn thất hay tổn hại mang tính chất gián tiếp hay tổn thất hậu quả.

Bất cứ tổn thất hay trách nhiệm nào phát sinh khi đi du lịch đến hoặc ngang qua các vùng lãnh thổ Cuba. Đây là danh sách không giới hạn và sẽ được cập nhật bởi Công ty theo từng thời điểm.

📝Thỏa Thuận Bảo Hiểm

Bảo Hiểm Chi Phí Y Tế

Bảo Hiểm TrợCấp Nằm Viện

Trợ Giúp Y Tế Khẩn Cấp Và Trợ Giúp Đi Lại

Chi Phí Thay Thế

Đưa Trẻ Đưa Trẻ Em Về Nước

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân

Hỗ Trợ Chi Phí Học Hành Của Trẻ Em

Bảo Vệ Hình Ảnh Của Doanh Nghiệp

Bảo Hiểm Hủy Chuyến Đi

Bảo Hiểm Gián Đoạn Chuyến Đi

Bảo Hiểm Trong Trường Hợp Không Tặc

Bảo Hiểm Chuyến Đi Bị Trì Hoãn

Bảo Hiểm Lỡ Chuyến Bay Chuyển Tiếp

Bảo Hiểm Mất Hoặc Thiệt Hại Đối Với Hành Lý Và Vật Dụng Cá Nhân

Bảo Hiểm Hành Lý Hành Lý Hành Lý Đến Trễ

Bảo Hiểm Tiền Bạc Cá Nhân Và Giấy Tờ Thông Hành

Bảo Vệ Thẻ Tín Dụng

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cá Nhân

Thủ Tục Bồi Thường

Thông Báo Yêu Cầu Bồi Thường theo mẫu Đơn bồi thường bao gồm: số hợp đồng Bảo hiểm, diễn biến vụ tai nạn/tổn thất, Chi tiết liên hệ của người yêu cầu bồi thường hoặc Thành viên gia đình

Chứng Cứ Về Tổn Thất

Chứng cứ bằng văn bản về tổn thất bao gồm bản gốc Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm, bản gốc hóa đơn và tất cả các tài liệu có liên quan khác phải được cung cấp cho Công ty trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi kết thúc Chuyến đi.

4/5 - (1 bình chọn)
error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!
Gọi điện Chat Zalo