Quy định vận chuyển hành lý quá cỡ hãng hàng không Jetstar Xe đẩy em bé sẽ không bi tính phí hành lý quá cỡ

Xe đẩy em bé sẽ không bi tính phí hành lý quá cỡ

Hành lý quá cỡ sẽ được tính vào tổng trọng lượng hành lý ký gửi

Xe đẩy em bé sẽ không bi tính phí hành lý quá cỡ

Hành lý quá cỡ sẽ được tính vào tổng trọng lượng hành lý ký gửi