Quy định những hành lý không được mang lên máy bay Jetstar Quy định những hành lý không được mang lên máy bay Jetstar

Quy định những hành lý không được mang lên máy bay Jetstar

Hãng sẽ kiểm tra hành lý của bạn trước khi đưa lên máy bay

Quy định những hành lý không được mang lên máy bay Jetstar

Sau 3 tháng nếu bạn không nhận hành lý thì hãng sẽ có quyền tự giải quyết với hành lý của bạn

error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!