Quy định hành lý xách tay và hành lý ký gửi của Vietnam Airlines Quy định hàng lý xách tay và hàng lý ký gửi của Vietnam Airlines

Quy định hàng lý xách tay và hàng lý ký gửi của Vietnam Airlines

Hành lý ký gủi không vHành lý ký gủi không vượt quá 32kgượt quá 32kg
Tài sản sẽ được giữ lại tại sân bay trong vòng 90 ngày khi hành khách bỏ quên

Góc kinh nghiệm


error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!