Hành lý ký gủi không vượt quá 32kg

Hành lý ký gủi không vHành lý ký gủi không vượt quá 32kgượt quá 32kg

Hành lý ký gủi không vượt quá 32kg

Hãng hàng không sẽ không chấp nhận những đồ vật bị cấm đưa lên máy bay