Quy định hành lý xách tay và hành lý kí gửi Jetstar Hành lý kí gửi Jetstar không vượt quá 40kg

Hành lý kí gửi Jetstar không vượt quá 40kg

Hành lý xách tay jetstar không vượt quá 7kg

Hành lý kí gửi Jetstar không vượt quá 40kg

Hành lý xách tay jetstar không vượt quá 7kg