Quy định hành lý hãng hàng không Vietjet Air Quy định hành lý hãng hàng không Vietjet Air

Quy định hành lý hãng hàng không Vietjet Air

Vietjet Air sẽ có quyền kiểm soát đồ đạc hành lý của bạn để nhằm đảm bao an toàn cho chuyến bay

Quy định hành lý hãng hàng không Vietjet Air

Tổng trọng lượng hành lý không quá 70kg

Góc kinh nghiệm


error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!