Quy định hành lý hãng hàng không Vietjet Air Tổng trọng lượng hành lý không quá 70kg

Tổng trọng lượng hành lý không quá 70kg

Vietjet Air sẽ có quyền kiểm soát đồ đạc hành lý của bạn để nhằm đảm bao an toàn cho chuyến bay

Tổng trọng lượng hành lý không quá 70kg

Tổng trọng lượng hành lý không quá 70kg
Đánh giá
Quy định hành lý hãng hàng không Vietjet Air

Tin nổi bật