Quy định hành lý cồng kềnh của hãng hàng không Vietnam Airlines Tiến hành làm thủ tục trước giờ bay 2 tiếng

Tiến hành làm thủ tục trước giờ bay 2 tiếng

Liên hệ với hãng hàng không Vietnam Airlines trước khi tiến hành làm thủ tục

Tiến hành làm thủ tục trước giờ bay 2 tiếng

Đặt dịch vụ ít nhất trước giờ bay là 24 tiếng