Núi kim sơn uy nghi

Ngũ Hành Sơn tuyệt đẹp tại Đà Nẵng

Núi kim sơn uy nghi

Ngọn núi Thủy Sơn