Ngọn núi Hỏa Sơn hùng vĩ, linh thiêng

Chùa Phổ Đà

Ngọn núi Hỏa Sơn hùng vĩ, linh thiêng

Hang sâu dưới chùa Ứng Nhiên