Top 5 những thành phố đẹp nhất nước Anh Những thành phố đẹp nhất nước Anh

Những thành phố đẹp nhất nước Anh

Những thành phố đẹp nhất nước Anh

Thành phố Newcastle có sự pha trộn giữa các công trình kiến trúc của London và Edinburgh