Quy định mang theo rượu trên máy bay

Lưu ý dung tích chai rượu khi mang lên máy bay

Quy định mang theo rượu trên máy bay

Lưu ý dung tích chai rượu khi mang lên máy bay
Không nên mang theo các loại rượu tự nấu trên chuyến bay