Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air

Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air

Với trẻ em khỏe mạnh bình thường sẽ được chấp nhận đi trên máy bay Vietjet Air

Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air

Cần có người lớn đi cùng bé sơ sinh
Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air

error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!