Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air

Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air

Với trẻ em khỏe mạnh bình thường sẽ được chấp nhận đi trên máy bay Vietjet Air
Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air
Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air