Những giấy tờ cần thiết cho trẻ em và trẻ sơ sinh khi đi máy bay Vietjet Air Với trẻ em khỏe mạnh bình thường sẽ được chấp nhận đi trên máy bay Vietjet Air

Với trẻ em khỏe mạnh bình thường sẽ được chấp nhận đi trên máy bay Vietjet Air

Với trẻ em khỏe mạnh bình thường sẽ được chấp nhận đi trên máy bay Vietjet Air

Với trẻ em khỏe mạnh bình thường sẽ được chấp nhận đi trên máy bay Vietjet Air

Với trẻ em khỏe mạnh bình thường sẽ được chấp nhận đi trên máy bay Vietjet Air
Đánh giá
Cần có người lớn đi cùng bé sơ sinh

Tin nổi bật


error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!