Mang theo các trái cây có mùi lên máy bay

Chú ý khi mang hoa quả tươi lên máy bay

Mang theo các trái cây có mùi lên máy bay

Mang hoa quả tươi, các loại hạt lên máy bay?