Mang hoa quả tươi, các loại hạt lên máy bay?

Chú ý khi mang hoa quả tươi lên máy bay

Mang hoa quả tươi, các loại hạt lên máy bay?

Lưu ý mang theo các loại hạt khô lên máy bay
Mang theo các trái cây có mùi lên máy bay