hk-min

Chú ý khi mang hoa quả tươi lên máy bay

Lưu ý mang theo các loại hạt khô lên máy bay

Lưu ý mang trái cây sang Hàn Quốc
Mang hoa quả tươi, các loại hạt lên máy bay?