tuong-quan-am

Chùa Bái Đính, Ninh Bình

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Mộ cô Sáu, Côn Đảo