Vietjetair

Liên tục những sự cố về báo động giả của Vietjet trong năm 2018

Liên tục những sự cố về báo động giả của Vietjet trong năm 2018

Nhìn lại năm 2018 một năm đáng nhớ của ngành hành không