Nhật Bản tháng 7 rực rỡ sắc màu thược dược Dahlia Nhật Bản tháng 7 rực rỡ sắc màu thược dược Dahlia

Nhật Bản tháng 7 rực rỡ sắc màu thược dược Dahlia

Nhật Bản tháng 7 rực rỡ sắc màu thược dược Dahlia

Lễ hội hoa thược dược Dahlia
Thưởng thức món bánh xèo Okonamiyak