Zion-min

Màu vàng cam kì vĩ trong công viên quốc gia Arches

Khung cảnh kì vĩ bên trong công viên Zion

Ghé thăm công viên quốc gia đầu tiên ở Mỹ