Arches-min

Màu vàng cam kì vĩ trong công viên quốc gia Arches

Màu vàng cam kì vĩ trong công viên quốc gia Arches

Ngắm băng trôi ở công viên quốc gia Kenai Fjords