ca-tuyet-muoi

Cá tuyết khô ngâm giấm

Cá tuyết khô ngâm giấm

Cá thối