Nên đi Đà Nẵng hay Nha Trang vào đầu năm Nên đi Đà Nẵng hay Nha Trang vào đầu năm

Nên đi Đà Nẵng hay Nha Trang vào đầu năm

Biển Nha Trang ấm áp vào mùa xuân

Nên đi Đà Nẵng hay Nha Trang vào đầu năm

Hải sản Nha Trang cực kì dân dã