Xử phạt hành vi tự tháo dây an toàn trên máy bay

Thực hiện các quy định an toàn khi đi máy bay

Xử phạt hành vi tự tháo dây an toàn trên máy bay

Thực hiện các quy định an toàn khi đi máy bay
Vi phạm sử dụng thiết bị điện tử trên máy bay