du-lich-lao-cai-trung-quoc2

Thông báo đến cảnh sát địa phương nếu bị mất cắp hộ chiếu
Bị mất cắp hoặc thất lạc hộ chiếu
Giấy thông hành