Mất giấy tờ tùy thân làm sao đi máy bay? Đối với các chuyến bay quốc tế cần mang theo visa theo quy định

Đối với các chuyến bay quốc tế cần mang theo visa theo quy định

Mất giấy tờ tùy thân có đi máy bay được không?

Đối với các chuyến bay quốc tế cần mang theo visa theo quy định

Mất giấy tờ tùy thân có đi máy bay được không?