Mất giấy tờ tùy thân làm sao đi máy bay? Mất giấy tờ tùy thân có đi máy bay được không?

Mất giấy tờ tùy thân có đi máy bay được không?

Mất giấy tờ tùy thân có đi máy bay được không?

Mất giấy tờ tùy thân có đi máy bay được không?

Đối với các chuyến bay quốc tế cần mang theo visa theo quy định