Mách bạn kinh nghiệm khi đến Thường Châu cổ vũ cho U23 Việt Nam Đến Trung Quốc từ sân bay Nội Bài, Hà Nội

Đến Trung Quốc từ sân bay Nội Bài, Hà Nội

Thường Châu thuộc tình Giang Tô, Trung Quốc

Đến Trung Quốc từ sân bay Nội Bài, Hà Nội

Thường Châu thuộc tình Giang Tô, Trung Quốc
Cổ trấn tuyệt đẹp với thành phố trên sông

Góc kinh nghiệm