Chuẩn bị đồ trước khi đi

Mang theo đồ chơi cho trẻ

Chuẩn bị đồ trước khi đi

Nên chọn giờ bay vào giờ ngủ của trẻ