Khuyến mãi lớn từ Air Asia với giá vé một chiều chỉ 28 USD Hà Nội đến Chiang Mai với giá vé một chiều chỉ từ 39 USD

Hà Nội đến Chiang Mai với giá vé một chiều chỉ từ 39 USD

Giá vé một chiều chỉ 36 USD

Hà Nội đến Chiang Mai với giá vé một chiều chỉ từ 39 USD

Từ Phú Quốc đến Kuala Lumpur chỉ với 28 USD