Khuấy động bay Hongkong cùng Vietjet Air với 5.000 vé 0Đ